Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

… val av katt

…raskatt eller huskatt

På samma sätt som du vanligtvis inte köper en ihopplockad bil/dator/tvättmaskin, utan väljer en märke och modell på samma sätt bör du tänka när du ska köpa en katt.

Maine Coon
  • Raskatt: en raskatt har en stamtavla i fem generationer som visar katten föräldrar, far-/morföräldrar, gammelfar/gammelmorföräldrar och dessas föräldrar. En seriös uppfödare är alltid medlem av ett kattförbund och tvingade att förbundets framtagna regler för etisk avel samt hälsosam avel. De följer en rasstandard för utseende och temperament när de gör urval av far och mor till kattungarna, de följer officiellt framtagen hälsoplan med tillhörande hälsotester, de vaccinerar och chipmärker samt registrerar sina katter (i nationella ID-registret) och de eftersträvar en frisk och rastypisk katt.

OBS! Köp alltid av en uppfödare som är ansluten till ett svenskt kattförbund. Vi rekommenderar självklart en uppfödare som är medlem av kattförbundet SVERAK.

Det finns ett stort antal olika raser som är erkända av världens största kattorganisation, FIFe. utöver dessa raser finns ytterligare ett antal raser (främsta skälet att de inte är erkända av FIFe beror antingen på att de har vild kattras som en del av sitt ursprung, eller de har genetiska defekter som FIFe inte kan acceptera att man avlar på eller har rasen ännu inte har godkänts).

www.sverak.se finns en beskrivning av varje ras och dess särprägel. Via köpakatt.se, som ägs av kattförbundet SVERAK, hittar du uppfödare av den ras/raser som du kan kontakta för ett kommande köp.

  • Blandraskatt/bonnkatt eller huskatt som vi säger: En katt som inte har stamtavla, kallar vi för huskatt. En huskatt är för dess ägare lika värdefull, älskad och fin som en raskatt är för dess ägare. 2020 uppskattades antalet katter i Sverige till ca 1,4 miljoner.

Av dessa 1,4 miljoner katter är ca 100 000-150 000 st av dessa hemlösa katter. De har övergivits av sina ägare (sk sommarkatter) eller de har fötts av en hona som har rymt hemifrån och fått en kull i något skyddat utrymme.

huskatt

Dessa hemlösa katter går ofta ett dödligt öde till mötes, då det inte har blivit vaccinerade mot kattsnuva (dödlig sjukdom) eller kattpest (dödlig sjukdom). En raskatt/huskatt är INTE heller gjord för att existera i vårt klimat varför de riskera att svälta till döds under vintern.

Om du funderar på att köpa en huskatt, rekommenderar vi att du väljer någon av huskatter som kommer till ett av de många katthem i Sverige. Exempel på katthem är Spinnhuset i Hallsberg.

Vi AVRÅDER dig från att köpa en huskatt från någon som tar en “hoppsan-kull”. Visst kan en sådan katt vara jättefin, social och tillgiven. Dock saknar nästan alltid kontroll av ärftliga sjukdomar eller genetiska defekter eller om den bär på parasiter eller någon virussjukdom. Det gör att det kan bli en mycket obehaglig upptäckt för dig som köper en sådan huskatt.