Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Extra årsmöte genomfört!

Den 22 mars genomfördes det inplanerade extra årsmötet. På årsmötet lämnade två medlemmar styrelsen och två nya valdes in i styrelsen. Vi tackar Victoria Nilsson och Mattias Wigren för sin tid i styrelsen som ledamot och kassör och hälsar två nya medlemmar i styrelsen välkomna i arbetet för klubben. Som ny kassör valdes Therese Sjöberg och till ny ledamot valdes Anna Lundkvist.

Kallelse till extra årsmöte, medlemsträff samt funktionärmiddag den 22 mars

Den 22 mars genomförs medlemsträff och funktionärsmiddag (funktionärer bjuds på mat och dryck) för klubbens medlemmar och de som varit aktiva under vår utställning den 25-30 januari. Samtidigt kallas klubbens medlemmar till extra årsmöte (då vi ska besluta om fyllnadsval till styrelsen avseende ledamot och kassör). För närmare information se kallelse. Väl mött / Styrelsen