Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Styrelsen

Årsmötet är klubbens högst beslutande organ. Årsmötet väljer ledamöter till klubbens styrelse som mellan klubbens årsmöten är klubbens beslutande organ.

Styrelsen består idag av fyra personer.

Ordförande:
Hans Boskär
073-500 78 33
ordforande@vikattagare.se
Kassör:
Therese Sjöberg
070-299 44 38
kassor@vikattagare.se
Sekreterare:
Camilla Granquist
072-317 82 65
sekreterare@vikattagare.se
Ledamot:
Anna Lundqvist
070-347 90 88
anna@vikattagare.se
Ledamot:
Paulo V Boskär
076-028 83 84
paulo@vikattagare.se

Avels- och utställningssekreterare

Hans Boskar, kontaktuppgifter se ovan