Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Styrelsen

Årsmötet är klubbens högst beslutande organ. Årsmötet väljer ledamöter till klubbens styrelse som mellan klubbens årsmöten är klubbens beslutande organ.

Styrelsen består idag av fyra personer.

Ordförande:
Hans Boskär
073-500 78 33
ordforande@vikattagare.se
Kassör:
Victoria Nilsson
070-306 33 09
kassor@vikattagare.se
Sekreterare:
Paulo Boskär
076-028 83 84
paulo@vikattagare.se
Medlemsansvarig:
Mattias Wigren
070-320 05 53
mattias@vikattagare.se

Avels- och utställningssekreterare

Hans Boskar, kontaktuppgifter se ovan