Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kattsnuva

Vad är kattsnuva?

Bild på katt som fått kattsnuva
Kattunge med utvecklad kattsnuva (© Wikipedia)

Kattsnuva eller kattinfluensa är ett samlingsbegrepp för symptom som orsakas av Herpesvirus (FHV[1]), calicivirus (FCV[2]), klamydia (Chlamydophila felis)[3] och/eller Bordetella bronchiseptica[4]. Då Caliciviruset är ett RNA-virus muterar det lätt och finns därför i många olika varianter av den orsaken kan symptomen vara från milda till kraftiga.

Kattsnuva visar sig vanligast på kattungar då de har minst motståndskraft och i allvarliga fall leda till döden. 

Symptom

Kattsnuva/-influensa påminner om vanlig förkylning för oss människor dvs halsen svullnar, nysningar och ger rinnande näsa och ögon. Ytterligare symptom är dreggel, förlorad röst, feber och smärta i muskler och leder med hälta som följd. Kattsnuva kan även drabba vuxna katter med andra allvarliga underliggande sjukdomar. 

Kattsnuva kan också visa sig som sår på hornhinnan, sår och blåsor i munnen, nersatt aptit och där allmäntillståndet är påverkat. Hos fåtalet individer (oftast kattungar) kan kattsnuvan utveckla sig vidare till en sekundär nedre luftvägsinfektion (lunginflammation).

Inkubationstiden för kattsnuva är 2 till 10 dagar från infektionen överförts från annan katt. Vissa katter får kronisk kattsnuveinfektion, som leder till besvär av olika grad och som kan återkomma i perioder. Det är inte ovanligt att katt med kattsnuva som utsatts för stark stress kan framkalla symptom.

 

Förebygga att min katt får kattsnuva (vaccination)

Genom att vaccinera din katt skapar den ett skydd mot kattsnuva. Alla kattungar ska alltid  ges första vaccinationen mot kattsnuva vid ca 8-9 veckors ålder och alltid andra vaccinationen vid ca 11-13 veckor och en booster efter 1 år.  Seriösa säljare/uppfödare tillser att en kattunge alltid är fullt vaccinerad och veterinärbesiktad innan överlåtelse.

Som kattägare ska du boosta grundvaccinationen genom att  revaccinera din katt efter 1 år och därefter varje år, om din katt får vistas utomhus annars räcker det med var tredje år om katten är en inomhuskatt. 

Så smittar kattsnuva

Då kattsnuva är mycket smittsamt och orsakas av viruspartiklar sprids de via vätska från saliv, nos och ögonen. Då viruspartiklarna har olika motståndskraft kan de överleva på döda föremål från några dagar till flera veckor. Det innebär att din katt inte ens behöva träffa en annan smittspridande katt utan det kan ske via leksaker, matskålar eller kläder/plädar.

Det är logiskt att sjuka katter är större smittspridare än katter utan symptom, dock kan även friska katter bära på virus om de har blivit kroniska bärare av herpesviruset. Dessa kattindivider lider inte längre av sjukdomen men det finns ändå risk att de sprider viruspartiklar och infekterar andra katter. Efter en katt blivit frisk kan den fortsätta att utsöndra virus och därmed fortsätta smitta andra katter i en månad. Vissa katter utsöndrar virus i åratal, eventuellt hela livet, efter infektion. 

Undersökningar/behandlingar

För att fastställa kattsnuva kan veterinären ta svabbprov på katten då den har börjat visa symptom för att påvisa förekomst av calicvirus. Som kattägare kan du själv ta svabbprov och skicka till SVA.

Ibland visar inte katten typiska symtom, då vill din veterinär utesluta att det är en annan orsak såsom att ett  främmande föremål har fastnat i näshålan, polyper, svamp eller ex cancer. För att veterinären ska kunna utföra en fullständig undersökning kan det krävas att din katt sövs om ex denne ska undersöka med hjälp av röntgen, endoskop, eller ta vävnadsprov.

Från katter med kliniska symtom från luftvägarna kan svabbprov tas för analys avseende förekomst av FCV. Denna analys ingår i SVA:s ”Kattsnuvepaket”. Analys med avseende på förekomst av FCV kan också göras separat eller som tillägg till SVA:s ”Kattögonpaket”. Vid SVA påvisas FCV oftast hos katter som vid provtagningstillfället har symtom från munhålan.

Om din katt lever tillsammans med flera katter är det bra om det går att fastställa smittkällan så att övriga katter inte blir drabbade.  

Om din katt inte tillfrisknat inom två veckor ska du kontakta veterinär för att avgöra om din katt behöver veterinärvård, ev kan din katt ha andra bakomliggande orsaker till att inte tillfriskna.

Fördjupad läsning & fotnoter

Forsningsstudie Calicivirus hos svenska katter (2015 på engelska)
Råd för att bli av med smittsam sjukdom i ditt katteri/kattgrupp (SVA)

[1] FHV (Feline Herpes virus typ-1) (Wikipedia)
[2] FCV (Feline Calicivirus) (Wikipedia)
[3] Chlamydia Felis (Wikipedia)
[4] Bordetella bronchiseptica (Wikipedia)