Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kattklubben - Vi Kattägare

Ordinarie årsmöte 2022 genomfört

Nu har “ViKattägare” haft sitt första ordinarie årsmöte där Hans Boskär valdes till klubbens ordförande för en period om 2 år. Vid årsmötet valdes även Mattias Wigren till ledamot på 2 år. Styrelsen består därmed av:Hans Boskär, ordförande Victoria Nilsson, kasssörPaulo Boskär, sekreterareMattias Wigren, ledamot Revisor Christoffer Andersson Valberedning Maria Westöö Nilsson Jonas Suominen Medlemsavgift Medlemsavgiften en fastställdes till 450 kr/år för huvud- och familjemedlemmar samt 150 kr för stödmedlemskap. Under verksamhetsåret 2022/23 har vi ett kampanjerbjudande för de som vill bli huvud- eller familjemedlem där medlemskapet endast kostar 150 kr/år. Verksamhetsplanen för 2022/23 har två fokusområden: