Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kallelse till extra årsmöte 22 mars kl 18.30

Klubbens styrelsen sammanträdde den 29 februari 2024 och beslutade då att kalla till extra årsmöte den 22 mars kl 18.30 på Restaurang Indigo i Kumla.

Dagordning för extra årsmötet

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av dagordning och röstlängd

3. Fråga om årsmötet behöriga utlysande (14 dagar i förväg enligt stadgarna)

4. Val av justerare för extra årsmötet

5. Fyllnadsval

a) Kassör (till september 2025)

b) Ledamot (till september 2024)

6. Information om utställning 2024

7. Övriga frågor

8. Mötets avslutande

FULLMAKT (ska enligt stadgarna § 4.5 lämnas till styrelsen senast dagen innan årsmötet)

Vill du ge din fullmakt till någon skriver du förslagsvis följande

”Härmed ger jag, förnamn och efternamn, fullmakt till, förnamn och efternamn, att företräda mig och rösta för min räknings skull vid Kattklubben Vi Kattägares extra årsmöte den 22 mars 2024.

Ort datum

signerat med förnamn och efternamn”