Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ordinarie årsmöte 2022 genomfört

Nu har “ViKattägare” haft sitt första ordinarie årsmöte där Hans Boskär valdes till klubbens ordförande för en period om 2 år. Vid årsmötet valdes även Mattias Wigren till ledamot på 2 år. Styrelsen består därmed av:Hans Boskär, ordförande Victoria Nilsson, kasssörPaulo Boskär, sekreterareMattias Wigren, ledamot Revisor Christoffer Andersson Valberedning Maria Westöö Nilsson Jonas Suominen Medlemsavgift Medlemsavgiften en fastställdes till 450 kr/år för huvud- och familjemedlemmar samt 150 kr för stödmedlemskap. Under verksamhetsåret 2022/23 har vi ett kampanjerbjudande för de som vill bli huvud- eller familjemedlem där medlemskapet endast kostar 150 kr/år. Verksamhetsplanen för 2022/23 har två fokusområden:

Kallelse till årsmöte 18/9 kl 14

Styrelsen kallar sina medlemmar till årsmöte den 18 september kl 14.00 på Kvarngatan 43 i Kumla. Detta är klubbens första ordinarie årsmöte där vi bland annat kommer välja en ledamot och ordförande för klubben. Vi kommer även välja revisor samt valberedning. Då det idag inte finns någon valberedning samt något revisor, kommer förslag att lämnas från “golvet” dvs alla kan föreslå lämplig person.

Chippa och regga din katt

Om du inte redan har ID-märkt din katt samt registrerat din katt, rekommenderar vi starkt att du gör det! Idag finns ca 1,4 miljoner katter i Sverige, tyvärr har inte alla som äger en katt valt att ID-märka sin katt. Det gör att om en sådan katt springer bort, blir påkörd eller hittas skadad, är det väldigt svårt att kunna återbörda katten till sin ägare. Du som ägare svävar i förtvivlan och osäkerhet i onödan. en chipmärkning kostar från ca 300 kr och uppåt. Registrering gör du med fördel i nationella ID-registret www.id-registret.se för endast 35 kr.